Cis-pinonic acid och ytspänning i moln (2010)

Thomas första publicerade artikel :)

Thomas beskriver forskarskolan (2011)

sid 38-45

HULIS-ämenen i molndroppar (2011)

Thomas första artikel som försteförfattare. All simulering och det allra mesta av texten skriven av Thomas.

Kombinerad effekt av salt och aminosyror i molndroppar (2013)

Lu Sun och Xin Li gjorde ett hästjobb med denna. Tack! Nekades för publicerin upprepade gång till dess Thomas hade tanken om nuvarande tidsskrift.

Molekyldynamik tillämpat på polysackarider i Arktis (2013)

Ett pionjätrarbete. Tack tii Xin Li och professor Caroline Leck givetvis! Thomas skrev mycket av texten och samtal om MD-simuleringen skedde mellan Xon LKi och Thomas.

Ljusabsorbtion av fluoroscerande molekyler i molndroppar (2013)

En chansning från Thomas sida, inte så spännande resultat tyvärr.

Forests-Aerosols-Climate (2015)

Gjorde 90% av jobbet i denna artikel! Tack professor Caroline Leck för förtroendet! En ide av Thomas i samarbete med fil lic Jonas Claesson.

Saltvattens påverkan på ytspänning i bulk och krökt yta (2012)

Lu Sun bidrar mycket till denna efter idé av professor Caroline Lec och mig. Jag skrev mycket av texten.

Absorbtion av ljus i sot i molndroppar (2014)

Thomas huvudförfattare. Extremt svår artikel i samarbete med teoretisk kemi och biologi under ledning av professor Hans Ågren.

Aminosyrors påverkan på nanostora molndroppars ytspänning (2013)

Aminosyror är vanliga i hav som lätt blåses upp i atmosfären.

Glycins påverkan på molndroppar och i bulk

Molekyldynamik-simuleringar undersöker studier av aminosyran glycins påverkan på ytspänningen i vätska (bulk) och i molndroppar av nano-storlek.