Uppgift om REA och rabatt

Arbeta i par och sök efter varor med rabatt på internet!

Bråkiga kuberPDF

Ett problem som kan lösas i grupp eller enskilt. Det behövs en större uppsättning ”centikuber” eller motsvarande.

Utomhusmatte uppskattning åk 5-7

Ett grupparbete utomhus som exempel på hur man kan arbeta kring att uppskatta mängder. Miljön och uppgiften kan anpassas efter området man befinner sig i.

Vilka tal ska stå istället för punkterna?

Problemet med de nio melonerna

I detta dokument ges ett klassiskt problem och en utförlig lösning med illustrationer.

Är det femton trianglar?

Kungariket NIO

I kungariket NIO som består av nio områden betalar varje område skatt till kungen. Varje område betalar nio guldtackor som väger 1 kilo styck. 

Ett år påstås det att ett av områdena fuskar med skatten. De ska ha gjort guldtackor som bara väger 900 gram, även om de ser helt vanliga ut.

Kungen har en våg som kan väga valfritt antal guldtackor, men efter en vägning går vågen sönder. Hur ska kungen göra för att säkert avslöja det fuskande området?

Magisk kvadrat

En skiss visar tanken med en så kallad "Magisk kvadrat". Det var i Kina man ansåg att dessa kvadrater hade magiska egenskaper. Man bar de som smycken runt halsen för att få god tur och hälsa. Vissa tänker på sudoku när detta presenteras, och det finns vissa likheter. I en magisk kvadrat ska heltalen 1 - 9 placeras ut. Varje heltal får finnas med bara en gång. Sedan ska summan i

  • varje rad
  • varje kolumn (rad uppifrån och ned)
  • båda diagonalerna

vara lika med 15

2+7+6=15 till exempel, men passar det ihop med övriga rader, kolumner och diagonaler?

TIPS (om det önskas, läs inte vidare annars)

Hörnen förekommer i fler summor och mittrutan i flest summor...

Det finns fyra jämna tal, men fem udda. Hur kan summan av tre heltal bli udda? Tre jämna tal kan uppenbarligen inte ha en udda summa...