Python3.7

Fyrfärgsfält

Hur många färger krävs det som minst för att färglägga alla typer av kartor?

Om man har som krav att kartan inte får ha gränser med samma färg på båda sidor, men man tillåter att samma färg möts i ett hörn så är svaret fyra färger om man vill vara alldeles säker på alla tänkbara varianter. Det går att bevisa matematiskt och det gjordes med hjälp av datorer.

Bilden visar ett exempel på hur fyra färger räcker för en påhittad karta.

Det tidigaste matematiskt hållbara beviset för många färger som säkert som minst krävs var fem färger, och det tog 86 år innan det riktiga beviset för att det räcker med fyra presenterades. 

Denna del inom kombinatoriken kallas grafteori.

  • Bra för nybörjare!

  • Exempel för skolan

  • Lite mer avancerat