Cosinus är jämn funktion (symmetrisk över y-axeln)
Sinus är udda funktion (ej symmetrisk över y-axeln)

MacLaurin och Magi

http://www.matnat.org Trigonometri kan vara bekant, cosinus och sinus och de vågformade funktionskurvorna. Men det döljer sig en nästan magisk egenskap hos en serieutveckling döpt efter MacLaurin.

Trigonometri

I detta Excel-arbetsblad kan man laborera med de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus, samt summan av de bägge. Ampitud, fasförskjutning och frekvens kan undersökas.

Trigonometriska Ettan

En av de trigonometriska formlerna, trigonometriska ettan, visas geometriskt med utgångspunkt i avståndsformeln och enhetscirkeln.