Rotationsvolym sfär

Detta dokument visar hur man kan bestämma volymen på en sfär och visa att formeln för volymen av en sfär stämmer.