Funktionsmaskiner

Begreppet funktion förklaras med exempel.

Förenklad lösning av ekvationssystem. Röd boll är 4, då är blå boll 6 och grön boll är 9.

Svårt eller Enkelt? Förenkla på olika sätt!

Att förenkla algebraiska uttryck kan ofta göras på flera olika sätt. Vissa tycker om att göra det stegvis, men ibland kan man hitta riktigt "snygga" sätt att göra det på. Se skillnaden här!

Andragradsekvationer typfall och lösningar

Dokumentet beskriver de olika typer av fall som andragradsekvationer förekommer i och hur man lättast löser dem.

Linjära ekvationssystem

Detta dokument beskriver problem som kan ge upphov till linjära ekvationssystem. Sedan förklaras hur ekvationssystem kan lösas av substitutionsmetoden och additionsmetoden.

Uppgift ma5 - Venndiagram och linjär algebra

Ett problem kring fruktsallad