Geometri

.

Geometri grunder

Vinklar, geometriska former och definitioner förklaras.

Tyngdpunkt

Uppgift i grupp att undersöka tyngdpunkten hos trianglar.

Pythagoras sats

Här visas ett geometriskt bevis för Pythagoras sats.

Geometri 3D-2D

En gruppuppgift om att bygga med centikuber och avbilda dem ur tre synvinklar. Övar spatial uppfattning och samarbete.

Geometri grunder

Geometriska former och vinklar.

Konstruktion med passare och linjal

Klassiska geometriska problem; rita en bisektris, liksidig triangel, mittpunktsnormal och regelbunden hexagon med hjälp av endast en passare och linjal utan siffror.

Symmetri demo och övning

Demonstration som kan användas som övning.
Symmetribegreppet diskuteras och med hjälp av rutat papper och sax kan man undersöka symmetri på ett lekfullt sätt. Ursprungligen demonstrerat av professor Paul Vaderlind vid Stockholm universitet.

Geometriska Bevis

Pythagoras sats och första kvadreringsregeln bevisas genom geometriska bevis i ett bildspel.
Kan med fördel användas av lärare som lektionsmaterial.

Volym

Miranda, dockan Mimmi och jag diskuterar begreppet volym. Inte alltid så lätt att förstå...
matnat.org