• Allmän Kemi

  Kemi är läran kring ämnens egenskaper och reaktioner. Det beskriver processer i levande celler och tillåter människor att utveckla nya material och läkemedel och ger oss möjligheter att lösa problem med energi och matresurser.

 • Fysikalisk kemi

  Fysikalisk kemi är gränslandet mellan kemi och fysik och där man ofta studerar mikroskopiska miljöer som molekyler med hjälp av instrument eller simuleringar.

 • Materialkemi

  Materialkemi har fått en renässans genom batterier, kvandatorer, supraledare och mycket annat som i framtiden kan komma att ändra på livet som vi vet det.

 • Biokemi

  Biokemi är kemiska processer som ständigt pågår i växter, djur och även i människoskroppen ständigt. Det är den kemin som är grunden för arvsanlagen och som styr din hälsa, tankar och välmående.

 • Atmosfärskemi

  Atmosfärskemi är kanske inte å stort forskningsfält, men Thomas har doktorerat inom detta område och publicerat minst 5 artiklar i internationella tidsskrifter. Det handlar om moln, utsläpp av gaser och partiklar i atmosfären

 • Organisk kemi

  Nästan all kemi är organisk oavsett vad målet är. Läkemedel, sytetiska ämnen i färger, plaster, material, allt är organiskt och innehåller kol. Även nya moderna material har man upptäckt

Kommentarer

07.09.2020 12:34

Dixie Normous

Jag vill ha tröjor i storlek small

25.08.2020 10:22

yeet

sitter vid en lektion yeet