Lärstilar

Det finns flera olika sätt att lära! Se till att använda de lärstilar som passar just dig bäst!
Detta med Lärstilar är mycket debatterat hur effektivt det verkligen är!

Vad är fusk och plagiat?

Alla vet vad fusk är! Ingen gillar när någon fuskar! Det gäller även i skolan eller när man forskar. Nyligen avstängdes en forskare vid Karolinska institutet för att han fuskat i sin forskning. Han hade dessutom utsatt patienter för lidande och till och med så illa att personer dött. Detta är förstås ytterst illa och rektor och flera andra ansvariga personer har fått avgå i samband med detta. Även förtroendet för Nobelstiftelsen har ifrågasatts eftersom det finns starka kopplingar mellan Karolinska institutet och Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Hur gick detta fusk till? Genom att förfalska forskningsresultat, uppge felaktiga eller feltolkade fakta och publicera bilder från andra studier än de som rapporterats framstår resultaten som bättre och mer lovande än de egentligen var. Genom att skriva påhittade och överdrivet bra saker i sin meritlista och genom att uppge falska referenser så framstår forskaren som duktigare och mer kompetent än i verkligheten.

Plagiat är också en form av fusk. Det betyder att man skriver av och kopierar det som någon annan har skrivit eller ritat eller gjort på något sätt. Text är idag lätt att kontrollera om någon skrivit av. Det finns program till exempel Urkund som hittar texter på nätet som någon skrivit av. Detta kan man göra lätt med bilder också i Google.

Hur undviker du att fuska?

Genom att rita eller fota egna bilder så undviker du att plagiera och ta någon annan persons material. Man kan också uppge en referens till den bok eller internetsida man lånar bilden från. Läs mer om hur man uppger referenser och källor! Detsamma gäller text! 

Vad är fusk i skolan? Självklart ska man öva på att undvika fusk och att göra allt själv, men målet med att gå i skola, oavsett om det är förskola, grundskola eller gymnasium, är att man ska lära sig något nytt. Både i själva ämnet man studerar och i sättet man studerar och presenterar dessa kunskaper. Då kan man tillåtas vara mer flexibel. Att mamma eller pappa skriver en uppsats är inte jättebra, men om du kan göra det tillsammans och vara med i processen, så lär du dig något. Det är ETT sätt att lära. Det finns många sätt! Att skriva av en uppsats av en kompis eller ta något från nätet och kasta om lite i texten är inte heller bra, men omdu läser flera liknade uppsatser på nätet och sedan skriver en ny utan att titta på de tidigare, då har du ändå lärt dig något!

Hjälp ditt barn med läxor...

Läxor eller inte? 

Det kan man diskutera vad som är bäst för skola, elev och föräldrar när det gäller att ge barn och ungdomar nya kunskaper på enklast sätt. 

DN har publicerat en artikel som tar upp detta dilemma och som även ger några handfasta tips. En länk till denna artikel finns här nedan.

http://mobil.dn.se/livsstil/ny-termin-nya-laxor-sa-hjalper-du-barnen-pa-basta-satt/

Sociala och sexuella normer - ett bildspel

Att förhålla sig schyst mot varandra. Att förstå sociala och sexuella normer och att motverka sexuella trakasserier. OBS I just detta fall saknas upphovsrätt på bilder. Det goda syftet får kompensera

Kom ihåg att din lärare finns där för att hjälpa dig med studierna!

Källkritik

Att använda källor på rätt sätt och att vara källkritiskt blir mer och mer viktigt i vårt moderna informationssamhälle. Det är inte alltid lätt att värja sig mot felaktiga påståenden eller att förstå vilken information som är mest korrekt. Vad är vetenskap och kunskap och vad är sådant som folk tycker och tänker. Bara för att en person har många följare eller ett uttalande får många likes eller retweets, betyder det inte att budskapet är sant!

Medierådet ger tips och lär dig att vara källkritisk och använda källor rätt!

Statens medieråd