Matens byggstenar

Frågor kring matens byggstenar.

Dansande apa

En video från 2008

Hängbuksvin som låter roligt

En video från 2008

Apelsin och levande ljus

http://www.matnat.org Brinner Apelsinskal?

Gissa fågeln! Nr 1

http://www.matnat.org Vilken fågel föreställer denna film?

Gissa Fågeln! 2-7

Sex fåglar med kvitter visas upp och ni kan gissa vilka det är!

Cellens delar och funktion

Tecknad bild av en cell. De delar skrivna med grönt förekommer i växtceller och inte i djurceller.

Vakuol är en ihålighet i cellen fylld med vätska eller luft.
Cellvägg är en struktur av cellulosa som ger stadga och stöd åt växter. Lite som funktionen hos skelett.
Kloroplast är en organell som innehåller klorofyll, det gröna färgämnet som bidrar till funktionen hos fotosyntesen, de kemiska processer som tillverkar druvsocker (glukos) av koldioxid, vatten och solljus. Glukoset används som energi vid uppbyggandet av celler i växten.

Ribosomer är cellens proteinfabriker. Här sker tillverkningen av proteiner genom att t-RNA kopplar ihop aminosyror (translaterar) efter mallen hos m-RNA som kopierats (transkripterats) från DNA.
Kärnpor är öppningar i kärnmembranet där m-RNA kan passera. Inbäddat finns större membranproteiner som underlättar passagen.
Cellkärna är DNA tätt packat och upplindat i kromosomer. I DNA finns de gener, ordnade i basparsekvenser, som utgör arvsanlagen och är mall för alla proteiner som tillverkas i kroppen.
Kärnmembranet utgör en skyddande och avgränsande barriär kring cellkärnan. Cellmembranet är ett dubbelt membran.
Golgiapparaten bearbetar, paketerar och utsöndrar de proteiner som tillverkats i cellen.
Korniga Endoplasmatiska Nätverket kallas också Rough ER på engelska och på ytan av dess veckade struktur sitter flertalet ribosomer.
Släta Endoplasmatiska Nätverket saknar ribosomer och har i uppgift att tillverka lipider (fetter) och fosfolipider till uppbyggnaden av membran.
Mitokondrier är cellens kraftverk. Här tillverkas cellens energimolekyler ATP från den biokemiska process som kallas cellandningen (elektrontransportkedjan). Mitokondrier har yttre och inre membran och ett intermembrant utrymme mellan membranen. Matrix är innersta utrymmet i mitokondrien.
Cellmembranet håller ihop cellen och förhindrar att innehållet läcker ut eller att ämnen tar sig in hur som helst. Passagen över cellmembranet regleras av kanaler av membranproteiner. Cellmembranet byggs upp av ett dubbelt lager amfifila fosfolipider så att mittersta delen är fettliknande och inre och yttre skiktet är lättlösliga i vatten.
Peroxisomer innehåller enzymer viktiga för katalys av lipider. 
Lysosomer svarar för nedbrytning av oönskade rester från cellen.