• Aritmetik

  Aritmetik behandlar de fyra räknesätten. Det är vardagsmatematik. Procent och bråk, att räkna på tid, hastighet och sträcka ingår i aritmetiken. Talserier är vanliga i aritmetiken, liksom problemlösning.

 • Geometri

  Geometri handlar om bilder och former och objekt - både plana och i rymden (3D). Area och volym kan beräknas, liksom avstånd och vinklar av olika slag.

 • Algebra

  Algebra och ekvationer hör ihop. Att räkna med bokstäver är ett vanligt sätt att beskriva algebra. Okända variabler som x, y och z samt konstanter a, b, c förekommer i algebra. Matriser och vektorer tillhör mer avancerad algebra.

 • Funktioner

  Funktioner beskriver samband. De kan vara linjära, till exempel proportionella, eller icke-linjära så som exponentiella, logaritmiska och av typen polynom.

 • Analys

  Analys är differentialkalkyl. Där är derivata och integral vanliga hjälpmedel. Differentialekvationer är också en del av analysen.

 • Komplexa tal

  Komplexa tal innefattar det komplexa talplanet, där den imaginära enheten i är viktig. Räkning med komplexa tal är ett särskilt område inom matematiken.

 • Trigonometri

  Trigonometri betyder triangelmätning och bygger på de trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens. Trigonometri är egentligen en underkategori till geometri, men genom det stora användningsområdet så brukar trigonometri behandlas separat.

 • Statistik

  Statistik beskriver dels framställningar av data i tabeller och diagram, och dels beskriver de mätoder att jämföra och tolka data som man samlat genom olika undersökningar. Statistik beskriver också hur man gör dessa undersökningar på bästa sätt. Sannolikheter brukar ofta tillhöra statistiken.

 • Programmering

  Ett redskap inom både matematk, kemi och övrig naturvetenskap är programmering! Här på MatNat väljer vi Python somspråk då det lämpar sig för både utbildning och forskning och kommersiellt!

Formelblad årskurs 9

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik i grundskolan årskurs 9 kan laddas hem här.

Formelblad ma1

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik 1 kan laddas hem här.

Formelblad ma2

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik 2 kan laddas hem här.

Formelblad ma3

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik 3 kan laddas hem här.

Formelblad ma4

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik 4 kan laddas hem här.

Formelblad ma5

Det formelblad som Skolverket tagit fram och som är tillåten för att användas på prov i matematik 5 kan laddas hem här.